Άνω Καλεντίνη
Αίθριος καιρός
15 °C
Αίθριος καιρός
Βελεντζικόν
Αίθριος καιρός
12 °C
Αίθριος καιρός
Πηγαί
Αίθριος καιρός
14 °C
Αίθριος καιρός
Αστροχώρι
Αίθριος καιρός
13 °C
Αίθριος καιρός
Καστανέα
Αίθριος καιρός
12 °C
Αίθριος καιρός
Μεσόπυργος
Αίθριος καιρός
13 °C
Αίθριος καιρός
Ο καιρός από το weather.gr